woda

RULES AND REGULATIONS

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia tu zawarte, zwane dalej ”Regulaminem”, określają  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.tukosmos.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez zarejestrowaną firmę KOSMOS Aleksandra Szewczuk; NIP 5862146106 zwaną dalej “Administratorem”.
 3. Dane kontaktowe: adres internetowy – www.tukosmos.pl , e-mail halo@tukosmos.pl – adres korespondencyjny – ul.Parkowa 63A/1 81-770 Sopot tel: +48794011354
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu KOSMOS prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży i galanterii.
 2. Oferowane przedmioty w Sklepie KOSMOS są nowe, produkowane w Polsce.

§ 3.  Polityka prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest właściciel Sklepu KOSMOS – Aleksandra Szewczuk
 3. Dane osobowe, które gromadzi Sklep KOSMOS są podane przez klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu:
  a)   zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  b)   doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
  c)   wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  d)   zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  e)   przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
  f)   za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
  g)   w przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.
  h)   dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 4. Sklep KOSMOS przesyła Klientowi produkty za pośrednictwem kuriera DPD lub Paczkomatów InPost
  a)   klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
  b)   Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
  c)   Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
  d)   W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
  e)   Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
  f)   Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  – utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  – utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  – treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  a)     aktywne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s,
  b)     przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 43, FireFox 38, Opera 29, Safari 8, iOS Safari 8.3, Android Browser 4.4, Chrome for Android 42,
  c)     włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java,
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowuje się sama do rozdzielczości ekranu zgodnie z aktualnymi standardami.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  a)     dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  b)     łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  c)     dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  d)    dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 3. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu  pod linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku –„kupuję i płacę” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  a)     Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  b)     Adres email
  c)     Numer telefonu
  d)     Nr PESEL / NIP ( opcjonalnie, jeśli Klient chce fakturę, w przypadku niepodania danych, będzie wystawiony paragon)
  e)     Dane adresowe do wysyłki
 5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 7. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  a)     potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  b)     Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  c)     W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a) odbiór osobisty w naszej pracowni ul. Parkowa 63A/1 81-770 Sopot
  b) zwykły przelew na konto firmowe numer:
  c) system płatności elektronicznych TPAY.COM
  d) płatność poprzez Paypal na konto: halo@tukosmos.pl wraz z podaniem numeru zamówienia.
  e) płatność można również przesłać nam na konto bankowe numer 10 1140 2004 0000 3002 7633 1649 z dopisaniem numeru zamówienia.
 11. Termin  na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia  otrzymania powiedzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 7 dni roboczych
  a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
  b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
 14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 17. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 18. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  a) Imię i nazwisko/firmę,
  b) Adres zamieszkania/siedziby,
  c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  d) Numer zamówienia,
  e) Adres korespondencyjny
 19. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6.  Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres halo@tukosmos.pl lub listem poleconym na adres ul. Parkowa 63A/1 81-770 Sopot Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i)  w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  j)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Grochowska 301/305 lok.117, 03-842 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru  pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 8. Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  •  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  •  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  •  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  •  Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  •  wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  •  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

SHOP POLICY

§ 1. General Provisions

 1. The provisions contained here referred to as “Rules”, define the rules for the use of an online store located at www.tukosmos.pl referred to as “Shop”.
 2. Shop is run by a registered company KOSMOS Aleksandra Szewczuk; NIP 5862146106 referred to as “Administrator”.
 3. Contact details: Internet address – www.tukosmos.pl, e-mail halo@tukosmos.pl – correspondence address – ul. Parkowa 63A / 1 81-770 Sopot, Poland, UE mobile number:+
 4. Any person before attempting to use the shop should be familiar with its terms and conditions.
 5. Making purchases in the store requires the customer to have an active and efficient e-mail account.

§ 2. Types and scope of activity Shop

 1. Through KOSMOS Store sale is conducted at a distance via the Internet range in the field of clothing and haberdashery.
 2. Offered items in the shop KOSMOS are new, manufactured in Poland.

§ 3. Privacy Policy

 1. Customer by filling in the purchase form and the check box at the appropriate statement consent to the collection and processing of personal data in accordance with the Law on Personal Data Protection 29.08.1997. (Dz. U. of 2002. No. 101, item. 926 as amended.) by the Administrator in order necessary to implement the provisions of these Regulations and provided on the basis of service.
 2. Administrator of Personal Data is the owner of the Shop – Aleksandra Szewczuk
 3. Personal data, which collects Shop are given voluntarily by the customer. The data is processed to be necessary to implement the provisions of the Regulations:
  a) a contract of sale of goods ordered,
  b) delivery of product to the Client, which had placed an order,
  c) issue a document confirming the transaction of sale of goods,
  d) transactions are recorded in the computerized accounting system Store for the period required by law and storage of personal data in the computerized accounting system to ensure that the history of commercial transactions carried out by the store,
  e) storage of personal data in the customer base of customers.
 4. For an additional consent of the client, the collected personal data may also be used for marketing and promotional purposes, including, in particular in order to present an offer to the Customer store and other marketing information related to the Store.
 5. If you subscribe to the newsletter and agree to receive it in the process of registration or receipt of order (consent to receive commercial information electronically), it is only necessary to provide this e-mail address, which will be sent commercial information from the Administrator. With the transfer of such information Customer can unsubscribe at any time by logging into your account at the store or by clicking a cancel subscription in the footer of each newsletter.
 6. The data in the course of the order is processed by the following entities within the specified range: name, address, telephone, e-mail indicated as the delivery address are transferred to transport companies in the form of a label / bill of lading which is also the order of delivery.

§ 4. KOSMOS Shop will send the products via:

DHL curier in Poland, and via Poczta Polska to US and Europe

 1. Customer at any time have the right to access their personal data and the right to correct them and demand their removal;
 2. Administrator reports that the Client is not obliged to provide their personal data, but the refusal to give prevents proper execution to Customer services specified in the Rules and benefits resulting from the agreement concluded between the Shop and the Customer.
 3. The data are under a careful protection in accordance with applicable regulations. Administrator makes every effort to ensure that stored the appropriate level of security.
 4. In the store are used cookie files. During the visit by the Customer Service Shop, Shop system sends to the client computer at least one file Cookies, in order to uniquely identify the browser. The server automatically store records information sent by the browser client when displaying websites. These server logs may include information such as your web request, IP address, browser type and language, the date and time of your request. This information helps improve the quality of our service by identifying and storing customer preferences and tracking user trends, such as the ways in which our site is searched. The customer can prohibit receiving cookies, which will remain anonymous, but not allowing the registration of cookies, shop will not be able to identify the customer or his preferences. Detailed information on Cookies are contained in the Policy Cookies Cookies available in the tab.
 5. Shop informs customers that the services offered through the Store are provided via the public Internet. Therefore, the shop draws attention to the customer is that using the services of the Store may be associated with the risks of interference of third parties in data transmitted via the Internet between the Shop and the Customer.
 6. Information on the principles and methods of preservation, protection and sharing by the store on the other side of the concluded agreement:
  a) consolidation, protection and sharing content Agreement shall be concluded by sending relevant e-mail after the conclusion of the Sales Agreement.
  b) consolidation, security and access to the concluded Purchase Agreement occurs by sending the customer to the e-mail concluded agreement or by providing Customer specifications contracts and proof of purchase.
  c) the content of the concluded agreement is further perpetuated and protected in the IT system of the Service Provider and made available to each customer’s request.

§ 5. Technical requirements

 1. For proper and uninterrupted use of the Shop station / terminal Customer must meet the following minimum technical requirements:
  a) active Internet connection of at least 1 Mb / s,
  b) internet browser version at least Internet Explorer 11, Chrome 43, Firefox 38, Opera 29, Safari 8, iOS 8.3 Safari, Android Browser 4.4, Chrome for Android 42,
  c) on acceptance of cookies and Java scripts,
 2. Shop is not obliged to provide these devices and / or software.
 3. Installing the software referred to in paragraph 1 and 2 is subject to a separate license agreement between the Customer and the licensor.
 4. website store adapts itself to the screen resolution in accordance with current standards.

§ 6. Principles of shopping

 1. The information provided on the websites of the Store, including information about the presented products, and in particular their descriptions, technical and performance characteristics and price, are an invitation to contract, within the meaning of art. 71 of the Civil Code.
 2. Shop, before confirming the purchase, the customer presents the following information:
  a) the exact description of the product and its features;
  b) the total price of the ordered products along with taxes, as well as the fee for freight, delivery or postal services and summing the total amount of the order of the selected delivery option
  c) concerning the manner and timing of payment
  d) regarding the manner and timing of performance by the entrepreneur.
 3. The purchase of the Product requires registration at the Shop
 4. Placing an order is carried out using a form available at the store under the link / available by pressing the button – “Order of the obligation to pay” under / next to the description of the product, or in the summary list / shopping cart, in which the customer gives the following data:
  a) name or company name
  b) e-mail address
  c) phone number
  d) no Social Security / Tax ID
  e) address for shipping
 5. The customer places an order after hearing the information specified in the Rules and Regulations of the shop and the information indicated in paragraph. 2, which will appear in electronic form in the final stage of completing an electronic form prior express consent to be bound by the agreement by clicking the “Order of the obligation to pay.” After reading the collected information specific to that contract, Customer is willing binding agreement by pressing the “Orders from the obligation to pay”
 6. All prices quoted on the Online Store are in Polish zloty and include VAT. Price displayed in summary cart by ordering takes into account the cost of shipping according to the selected option by the customer.
 7. Shop is committed to the delivery of goods without defects.
 8. Order shall be deemed accepted for execution after confirmation by the shop acceptance of an order placed by the customer.
  a) confirmation of order is sent automatically after placing the order by the customer;
  b) there may suspend acceptance of the order in a situation to take doubts about the veracity or reliability indicated by the customer data in the registration form. In this case the store immediately contact the Customer in order to clarify these doubts.
  c) in the case of unavailability of products covered by the contract customer is immediately informed. The customer decides whether the contract is to be carried out partially or completely canceled.
  1 customer and shop are bound by the price of the Product in force at the time of the order on him.
  2 In Store honored are the following methods of payment:
  a) cash on delivery by the postal operator or courier,
  b) personal collection in our workshop ul. Parkowa 63A / 1 81-770 Sopot, Poland UE
  b) simple bank transfer,
  c) the electronic payment system.
 9. The deadline for the execution of the payment is within 3 days of receipt of the say of the order by the store.
 10. Agreement shall be considered concluded at the moment the order confirmation if you choose cash on delivery or at the time of payment by the Client, after receiving confirmation of the order.
 11. Ordered goods are shipped within 7 working days
 12. The entry of the amount payable for the product when selecting payment in advance,
 13. The confirmation of the order if you choose payment on delivery
 14. Shipments are sent through the Polish Post or via DHL curier. Shipping costs are specified in the Order tab. The cost of foreign shipments is determined individually with the customer – depending on the destination of delivery.
 15. In the case of the order of several pieces of merchandise goods in principle is packed collectively in one consignment unless choosing the method of delivery customer will indicate a different way of packaging options and schedule a separate supply for each product.
 16. If the goods are to be sent by the store the customer is a consumer, the risk of accidental loss or damage to goods (goods) passes to the Customer upon its delivery to the Client. For issuance of things (goods) is considered its delegation by a carrier store, where the shop had no impact on the choice of the carrier by the purchaser.
 17. Along with the product shop sends information form (instruction of withdrawal) and the form of cancellation – are the forms in Annex 1 and 2 to these Regulations.
 18. Along with the product is sent a receipt confirming the purchase. On request VAT invoice is issued. The customer is obliged to provide full information necessary for the proper VAT invoice:
  a) name / company
  b) address of residence / registered office,
  c) VAT number (for companies), social security number (individuals)
  d) contract number,
  e) mailing address
 19. Any registrant and / or making an order the customer agrees to receive a specified their email address information related to the course of transactions, notifications about changes in the Regulations.
 20. Other information about the Website, as well as containing commercial information about new products or services of the Website, promotions Service and promoting products partners Administrator will be sent only to customers who have given their consent.

§ 7. Complaints

 1. In terms of customer complaints which a consumer can realize the powers conferred by the provisions of the Civil Code Act of 23 April 1964. (Dz. U. No. 16, pos. 93, as amended.) And the Act of 30 May 2014. On consumer rights (Dz. U. 2014 pos. 827 of 24 June 2014.).
 2. Shop is liable to the Client under the warranty, if the item sold (goods) has a drawback natural or legal person. Physical defect lies in the incompatibility of goods sold (goods) with the agreement. In particular thing sold (merchandise) is incompatible with the contract if:
  a) does not have the properties that this kind of thing should be to the purpose of the agreement marked or resulting from circumstances or destination;
  b) does not have jurisdiction, the existence of which store provided the customer including presenting a sample or model;
  c) is not suitable for the purpose for which the customer has informed Shop at the conclusion of the agreement and the shop did not raise objections to that of its destination;
  d) the customer has been released in incomplete state.
 3. Complaints regarding the ordered goods may be submitted by email halo@tukosmos.pl or by registered mail to the address ul. Park 63A / 1 81-770 Sopot Bringing a complaint, please provide the following information: the name of the customer, address, allowing the identification of sales (eg. Login, order number, date of transaction), subject and reason for complaint, contact details.
 4. In determining the fulfillment of obligations store in terms of the complaint concerning defects natural or legal stuff customer who is a consumer has the right to make a statement about the price reduction or to withdraw from the contract, unless the store immediately and without undue inconvenience to the customer replace for the defective the defect-free or remove defect. This limitation does not apply if the item has been replaced or repaired by the dealer (store) or shop did not satisfy the obligation to exchange things free from defects or defect removal.
 5. If the customer is a consumer, it may instead proposed by the store to remove defects require exchange things free from defects or instead of exchanging things require removal of defects, unless they bring things into compliance with the agreement in a manner chosen by the customer is impossible or would require excessive costs compared with way proposed by the store. When assessing these costs take into account the value of the goods free of defects, the nature and the importance of the defect, and also takes into account the inconvenience to which would subject the customer otherwise meet.
 6. Reduced price should be in proportion to the price resulting from the agreement in which the value of things remains a drawback to the value of things without drawbacks.
 7. Client can not withdraw from the contract if the defect is irrelevant.
 8. Complaints made by the customer will be considered within 14 days from the date of their notification. No statement in this period is considered to be recognition of the claims filed by the customer.
 9. The customer will be notified of the outcome of the complaint the same way that the complaint was sent, unless the customer reservation in a different form of contact. Settlement of the complaint is also sent by email to the customer by e-mail.
 10. In the case of a positive outcome of the complaint sent to the Shop Customer Goods free from defects or removed within a reasonable time disadvantage. If the repair or replacement of a new product are not possible for the reasons given in paragraph. 5 and 6, according to the shop of the customer requests an alternative – reduce the price or refund the equivalent price of the product plus shipping.

§ 8. Withdrawal

 1. According to the Act of 30 May 2014. On consumer rights (Dz. U. 2014 pos. 827) customer who is a consumer has the right to withdraw from the concluded a written agreement without giving any reason within 14 days from the date of such things. Since in which you came into the possession of things, or a third party other than the carrier indicated by the customer came into the possession of things. To preserve the fourteen day period referred to in paragraph. 1, it is sufficient to send the notice of withdrawal before its expiry.
 2. In accordance with Article 2. 38 of the Law on consumer rights, the right to withdraw from a distance contract, according to the law, is not entitled to the consumer in the cases:
  a) And the provision of services if the trader made a full service for the explicit consent of the consumer, who has been informed before the provision that under the provision of the entrepreneur will lose the right to withdraw from the contract;
  b) in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market that the trader does not control, and which may occur before the deadline to withdraw from the agreement;
  c) the object of which is to provide for the non-prefabricated, manufactured according to the specifications of the consumer or his maid meet individual needs;
  d) the object of which is to provide for the rapid decay dispersible or having a short shelf life;
  e) where the subject of the provision is the thing delivered in a sealed container, which after opening the package can not return due to health protection or hygiene reasons, if it were unsealed after delivery;
  f) the object of which benefits are things that after delivery, due to their nature, are inextricably linked with other things;
  g) in which the subject of the provision of alcoholic beverages, the price of which has been agreed at the conclusion of the contract of sale and the supply of which can only take place after 30 days and the value of which depends on fluctuations in the market, the trader does not control;
  h) in which the consumer has specifically demanded that the entrepreneur came to him in order to make urgent repairs or maintenance; if the trader provides additional services other than those where the performance of the consumer demanded or provides things other than the parts necessary for repair or maintenance, right of withdrawal granted to the consumer for additional services or goods;
  i) and in which benefits are subject to a sound recording or visual or computer programs delivered in a sealed package, if the package has been opened after delivery; about delivering newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts;
  j) contained in a public auction;
  k) for the provision of accommodation other than for residential purpose, transport things, rental cars, catering, services related to leisure activities, events, entertainment, sports or cultural, if the agreement marked a day or period of performance;
  l) for the supply of digital content which is not stored on a tangible medium if the performance has begun for the explicit consent of the consumer before the deadline to withdraw from the contract and after having informed him by a trader of the loss of the right of withdrawal.
 3. In case of withdrawal from the contract customer is obliged to return the goods to the address: ul. Parkowa 63A/1 81-770 Sopot, Poland, UE or give it to a person authorized by the store to receive immediately, but not later than 14 days from the date on which, withdrew from the contract, unless the store suggested that he receives the benefit. Returned goods must be packed to prevent damage in transit.
 4. For use by the Client of the rights referred to in paragraph. 1, the direct cost of returning the goods covered by the customer.
 5. In the case of termination of this Agreement, the Client returns all received from him payments, including covering the costs of the provision of goods (with the exception of the additional costs resulting from the Client of delivery other than the least expensive normal delivery offered within the framework of the supply of goods available in the store) promptly and in any event no later than 14 days from the date on which the shop was informed of the decision on the execution of the Client’s right to withdraw from the contract with the Store.
 6. Return payment Shop made using the same method of payment, which used the customer, unless the customer explicitly agreed to otherwise return, which does not bind to him with any costs.
 7. There may withhold the reimbursement until receiving the returned product (thing) or you have supplied evidence of reference of the goods in connection with the withdrawal depending on which event occurs first.
 8. If the customer who is a consumer has chosen way of delivery of goods (goods) other than the cheapest normal delivery offered by the trader (relates to a method original delivery to the customer), the entrepreneur is not obliged to refund the Customer incurred by him additional costs.

§ 9. Final provisions and description of the possibility of using extrajudicial means of dealing with complaints and redress

 1. The provisions of these Regulations are not intended to exclude or limit any rights of the customer who is also a Consumer conferred on him by mandatory provisions of law. In the case of non-compliance of the provisions of these Regulations with the above provisions, priority is given to these provisions.
 2. In matters not regulated by the provisions of Polish law, including in particular the Act of 30 May 2014. On consumer rights (Dz. U. 2014 pos. 827 of 24 June 2014.) And the Act of 23 April 1964. – civil Code (Journal of Laws 1964 No. 16, item. 93, as amended.).
 3. Information on the possibility of the Client who is a consumer of extrajudicial methods of complaint and redress and rules of access to these procedures are available on the premises and on the websites of district (municipal) consumer ombudsmen, social organizations to which statutory tasks include consumer protection, Inspectorates provincial Trade Inspection and the following Internet addresses Office of Competition and Consumer Protection:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Customer who is a consumer has, among others, The following possibility of using extrajudicial means of dealing with complaints and redress:
 5. Constant arbitration consumer court operating at the Inspectorate for Trade the opportunity to make a request for resolution of a dispute arising from the concluded Purchase Agreement;
 6. Provincial inspector of Trade Inspection opportunity to send a request to initiate mediation proceedings on the arbitration until the dispute between the customer and the shop;
 7. District (municipal) consumer ombudsman or social organization to which statutory tasks include consumer protection (including the Consumer Federation, Association of Polish Consumers). Tips provided by the Consumer Federation toll free consumer helpline 800 007 707 and by the Association of Polish Consumers by e-mail porady@dlakonsumentow.pl
ryby